Zakładanie i zdejmowanie miękkich soczewek kontaktowych

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące sposobu zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych.

Zakładanie soczewki jedną ręką

 • Umyj ręce łagodnym mydłem i wytrzyj je ręcznikiem, który nie pozostawia drobin.
 • Umieść soczewkę na opuszce palca wskazującego (patrz zdjęcie poniżej).
 • Upewnij się, że soczewka znajduje się na właściwej stronie (jej brzegi są skierowane w górę a nie na zewnątrz).
 • Patrząc przed siebie spójrz na swoje odbicie w lustrze i odciągnij dolną powiekę środkowym palcem dłoni, którą zakładasz soczewkę.
 • Patrząc w lusterko pochyl delikatnie głowę w dół., następnie delikatnie umieść soczewkę na dolnej części oka.
 • Zabierz palec wskazujący i powoli puść dolną powiekę.
 • Spójrz w dół aby soczewka ułożyła się prawidłowo na oku.
 • Powtórz tą samą czynność dla drugiego oka.

Zakładanie soczewki dwoma rękoma

 • Umyj ręce łagodnym mydłem i wytrzyj je ręcznikiem, który nie pozostawia drobin.
 • Umieść soczewkę na opuszce palca wskazującego. 
 • Upewnij się, że soczewka znajduje się na właściwej stronie (jej brzegi są skierowane w górę a nie na zewnątrz).
 • Patrząc przed siebie spójrz na swoje odbicie w lustrze.
 • Środkowym palcem drugiej ręki odciągnij górną powiekę w kierunku brwi.
 • Środkowym palcem ręki, którą zakładasz soczewkę, odciągnij dolną powiekę a następnie delikatnie umieść soczewkę na oku.
 • Zachowując tę pozycję spójrz w dół, aby soczewka ułożyła się prawidłowo na oku.
 • Powoli puść powieki.
 • Powtórz tą samą czynność dla drugiego oka.

Jeżeli soczewka nie leży komfortowo na oku

 • Spójrz w lustro i delikatnie połóż palec na brzegu soczewki. Powoli przesuń soczewkę w kierunku od nosa, patrząc w przeciwną stronę.
 • Następnie w trakcie mrugania okiem soczewka powróci do środkowego położenia. Jeżeli soczewka nadal nie leży komfortowo na oku, należy ją zdjąć, oczyścić płynem do soczewek i sprawdzić czy nie jest uszkodzona oraz czy znajduje się na prawidłowej stronie.
 • Jeżeli podrażnienie utrzymuje się po powtórnym założeniu, zdejmij soczewki i skontaktuj się ze specjalistą.

Zdejmowanie soczewki

 • Umyj ręce łagodnym mydłem i wytrzyj je ręcznikiem, który nie pozostawia drobin
 • Patrząc w górę powoli odciągnij dolną powiekę palcem środkowym ręki, którą zdejmujesz soczewki i umieść palec wskazujący na dolnym brzegu soczewki
 • Zsuń soczewkę w dół oka na twardówkę (białą część oka)
 • Delikatnie chwyć soczewkę między kciuk a palec wskazujące i zdejmij ją z oka.

 

 

Wskazówki te mają Ci służyć pomocą, tym niemniej zawsze przestrzegaj zaleceń swojego specjalisty w tym zakresie.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc