Ciała obce / Czynniki drażniące oko

Ciałem obcym w oku może być drobina kurzu, ziarnko piasku lub cokolwiek innego, co dostało się do oka. W większości przypadków są to niewielkie cząstki lub przedmioty, których nie zauważamy, a które po dostaniu się do oka okazują się niegroźne i na ogół są łatwe do usunięcia. Jednak w przypadku penetracji do głębszych tkanek oka, ciała obce mogą spowodować poważne następstwa.

Jakie są przyczyny obecności ciał obcych w oku?

W większości przypadków ciałami obcymi są niewidoczne cząsteczki obecne w powietrzu. Jednak ciało obce może znaleźć się w oku także wskutek wypadku lub gdy w wyniku braku odpowiedniej ochrony oczu podczas wykonywania czynności, podczas których drobne fragmenty różnych materiałów unoszą się w powietrzu.

Objawy związane z obecnością ciała obcego

Ciało obce, na przykład rzęsę, czujemy w oku bardzo wyraźnie. Głównym objawem towarzyszącym obecności powierzchniowych ciał obcych jest ból, może wystąpić także uczucie dyskomfortu, łzawienie, trudności z otwarciem oka. Obecność ciała obcego w obrębie przedniego odcinka oka może doprowadzić do podrażnienia i zaczerwienienia oka a nawet do znacznie poważniejszych następstw.

W przypadku dostania się ciała obcego do wnętrza oka, objawy bólowe mogą być mniej nasilone, jednak istnieje poważne ryzyko pogorszenia widzenia i późniejszego wystąpienia komplikacji grożących utratą widzenia. W przypadku każdego podejrzenia dostania się do wnętrza oka ciała obcego, nawet wtedy gdy pacjent nie odczuwa żadnych niepokojących objawów, należy jak najszybciej uzyskać pomoc medyczną.

Postępowanie w przypadku obecności ciała obcego

Sposób postępowania w przypadku dostania się do oka ciała obcego zależy od rodzaju obiektu oraz głębokości penetracji do tkanek oka.

Niewielkie ciała obce, takie jak drobinki kurzu, ziarnka piasku, owady czy rzęsy, można łatwo usunąć w domu. Najlepszą metodą jest przepłukanie gałki ocznej specjalnym roztworem do płukania oczu lub gdy jest on niedostępny – wodą z kranu. Ważne jest aby oko przepłukać dużą ilością wody, aby mieć pewność, że ciało obce zostało całkowicie wypłukane z oka.

Jeśli w oku nadal odczuwana jest obecność ciała obcego, można spróbować usunąć je ręcznie. W tym celu zaleca się użycie chusteczki higienicznej lub wacika kosmetycznego zachowując przy tym dużą ostrożność, żeby nie uszkodzić powierzchni oka. W celu ochrony rogówki, należy patrzeć w kierunku przeciwnym do miejsca, w którym wyczuwane jest ciało obce (jeśli znajduje się pod powieką górną – trzeba patrzeć w dół i odwrotnie).

Uszkodzenia spowodowane przez ciała obce można leczyć preparatami podawanymi miejscowo. Czasami może być konieczne skorzystanie z doraźnej pomocy specjalisty w celu ustalenia odpowiedniego leczenia, albo nawet zabieg operacyjny (w przypadku ciał obcych, które przedostały się do wnętrza gałki ocznej lub spowodowały uszkodzenie ściany gałki ocznej).

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc