Chemiczne oparzenia oka

Do chemicznego oparzenia oka może dojść w przypadku kontaktu oka z substancjami chemicznymi w postaci stałej, płynnej lub gazowej (opary). Stopień ciężkości oparzenia zależy od rodzaju substancji chemicznej, a także od tego, jaka jej ilość dostała się do oka. Na szczęście w znaczącej większości przypadków oparzenia powodują jedynie przemijający dyskomfort, a ich skutki można wyleczyć.

Chemiczne oparzenia oka dzieli się na trzy kategorie w zależności od odczynu substancji chemicznej ocenianego na podstawie wartości pH. Skala pH mieści się w zakresie od 0 do 14 i wskazuje, jaki jest poziom kwasowości lub zasadowości danej substancji. Wartość pH równa 7 oznacza odczyn obojętny; pH prawidłowych łez wynosi 7,5. Wartość pH poniżej 7 oznacza odczyn kwaśny, natomiast powyżej 7 –zasadowy.

Trzy kategorie chemicznych oparzeń oka to:

 • Oparzenia zasadą: są to oparzenia substancjami chemicznymi o wysokim pH i dlatego są najbardziej niebezpieczne. Zasada jest tak żrąca, że penetruje gałkę oczną i uszkadza istotne wewnętrzne struktury narządu wzroku. W najgorszych przypadkach może prowadzić do rozwoju takich zaburzeń, jak zaćma i jaskra. Może też spowodować osłabienie lub całkowitą utratę wzroku.
 • Oparzenia kwasem: oparzenia substancjami o niskim pH są mniej poważne niż oparzenia zasadami, jednak też są niebezpieczne. Kwasy nie penetrują gałki ocznej, ale mogą poważnie uszkodzić rogówkę i potencjalnie doprowadzić do pogorszenia widzenia.
 • Podrażnienia: są to oparzenia substancjami o obojętnym odczynie.

Jakie są przyczyny chemicznych oparzeń oka?

Do oparzenia chemicznego może dojść gdziekolwiek i z dowolnej przyczyny. Najczęściej takie przypadki zdarzają się w zakładach przemysłowych, w których znajdują się chemikalia, a także w domu – w wyniku kontaktu ze zwykłymi środkami czystości używanymi w gospodarstwie domowym.

Objawy chemicznego oparzenia oka

Pogorszenie widzenia świadczy o poważnym oparzeniu chemicznym oka. Do innych objawów zalicza się:

 • Zaczerwienienie oczu
 • Podrażnienie oczu
 • Ból oka
 • Obrzęk oka
 • Niewyraźne widzenie
 • Niemożność otwarcia oka
 • Uczucie ciała obcego w oku

Postępowanie w przypadku chemicznych oparzeń oka

Niezależnie od sytuacji, w przypadku oparzenia oka najważniejszą rzeczą jest usunięcie z oka substancji chemicznej. Najlepiej jest w tym celu udać się do specjalnego punktu przemywania oczu; jeśli jednak do oparzenia nie doszło w miejscu pracy, należy użyć wody z kranu. Postępowanie w przypadku chemicznego oparzenia oka:

 • Należy płukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut.
 • Podczas płukania należy jak najszerzej rozchylić powieki, przytrzymując je palcami, i obracać gałką oczną, żeby woda dotarła do możliwie największej powierzchni,
 • Skonsultować się ze specjalistą medycznym.

W przypadku ciężkich oparzeń należy zadzwonić pod numer ratunkowy 999 i płukać oczy dopóki nie przybędzie pomoc.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc