Zaćma u dzieci

Czym jest zaćma?
Zaćma to choroba dotycząca soczewki oka, polegająca na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki. Może występować od urodzenia lub rozwinąć się u dzieci w pierwszych latach życia.

Jakie są tego przyczyny?

Zaćma u niemowląt i małych dzieci najczęściej jest dziedziczna. Inną przyczyną zaćmy wrodzonej u niemowląt i małych dzieci mogą być przebyte przez matkę podczas ciąży wirusowe choroby (np. różyczka lub odra). 

Jakie są możliwości leczenia?

Zaćmę u noworodków należy leczyć możliwie jak najwcześniej, najlepiej w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia dziecka, ponieważ utrudnienie widzenia będzie przeszkodą w prawidłowym rozwoju dziecka.

Chirurgiczne leczenie zaćmy u dzieci polega na usunięciu zmętniałej soczewki oraz wieloletniej rehabilitacji widzenia z odpowiednim zaopatrzeniem optycznym aż do osiągnięcia pełnego rozwoju gałki ocznej. W zależności od wieku dziecka i stopnia rozwoju narządu wzroku, stosuje się różne rozwiązania. Chirurg może wszczepić sztuczną soczewkę zastępując nią soczewkę naturalną lub jeśli oczy dziecka nie są w pełni rozwinięte, widzenie umożliwią mu okulary lub soczewki kontaktowe. Noszenie okularów na co dzień może sprawiać trudność małemu dziecku, zatem wielu lekarzy wybiera soczewki kontaktowe jako bezpieczniejsze i bardziej praktyczne rozwiązanie po operacji zaćmy u dzieci.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc