Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki polega na oddzieleniu siatkówki od leżącej pod nią tkanki nerwowej i warstwy zaopatrujących oko naczyń krwionośnych. Chociaż przebiega bezboleśnie, wiąże się z pogorszeniem wzroku porównywanym niekiedy do szarej zasłony przesuwającej się w polu widzenia.

Odwarstwienie siatkówki można leczyć, ale należy szybko podjąć odpowiednie działania, inaczej może dojść do pogorszenia widzenia, a w najgorszym przypadku do całkowitej utraty wzroku.

Jaka jest przyczyna odwarstwienia siatkówki?

Odwarstwienie siatkówki zwykle wiąże się z wyjątkowym ścieńczeniem lub uszkodzeniem siatkówki umożliwiającym przedostanie się do niej płynu z gałki ocznej. W miarę gromadzenia się płynu siatkówka zostaje odepchnięta od leżących niżej tkanek, co prowadzi do jej oddzielenia i w końcu odwarstwienia.

Odwarstwiona część siatkówki nie może prawidłowo przekazywać impulsów świetlnych do mózgu. Do pogorszenia widzenia mogą przyczynić się także naczynia krwionośne siatkówki, których zawartość przecieka do wewnętrznej przestrzeni oka, gdzie zwykle powinno znajdować się ciało szkliste (półpłynna, galaretowata substancja). Jeśli odwarstwienie siatkówki obejmie okolicę plamki, czyli centralną część siatkówki, następstwa dla wzroku mogą być poważniejsze.

Objawy odwarstwienia siatkówki

Specjalista może rozpoznać odwarstwienie siatkówki na podstawie kilku badań oceniających odpowiedź siatkówki i reakcję źrenicy – od prostych testów ostrości wzroku po badanie ultradźwiękowe (USG) gałki ocznej.

Wspomnianą wcześniej szarą zasłonę pacjent zaczyna dostrzegać już po rozpoczęciu procesu odwarstwienia siatkówki. Zanim to nastąpi pewne objawy przedmiotowe i podmiotowe mogą ostrzec przed możliwością odwarstwienia siatkówki. Są to:

  • Męty w ciele szklistym z towarzyszącymi błyskami w oczach
  • Nagłe pogorszenie ostrości widzenia
  • Mroczki lub ślepe plamy w polu widzenia

Leczenie odwarstwienia siatkówki

Skuteczną metodą leczenia odwarstwienia siatkówki jest zabieg chirurgiczny, pod warunkiem, że choroba zostanie wystarczająco wcześnie wykryta. Żeby leczenie było skuteczne, osobie, u której wystąpiły wymienione wyżej objawy i zostało zdiagnozowane odwarstwienie siatkówki, należy udzielić pomocy medycznej w najkrótszym możliwym czasie.

Typowe procedury chirurgiczne to:

  • Laseroterapia: umożliwia zamknięcie w siatkówce otworów, które są podstawową przyczyną jej oddzielenia.
  • Retinopeksja pneumatyczna: polega na wprowadzeniu do oka niewielkiego pęcherzyka gazu, który umożliwia ponowne przyłożenie siatkówki w odpowiednim miejscu; zwykle procedura ta skojarzona jest z laserokoagulacją zapewniającą trwałą stabilizację siatkówki.

Opasanie gałki ocznej: przyszycie silikonowej opaski powodującej wgłębienie ściany gałki ocznej umożliwiające ponowne przyłożenie siatkówki.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc