Uraz oka

Rozróżnia się wiele rozmaitych rodzajów urazów – od niegroźnych po przypadki zagrażające zdrowiu i życiu.

Jakie są przyczyny urazów oka?

W przypadku uderzenia tępym przedmiotem gałka oczna nagle zostaje zgnieciona lub wgnieciona. Może to spowodować nagromadzenie się krwi pod miejscem uderzenia, co prowadzi do wystąpienia wielu objawów urazu oka.

Objawy urazu oka

Do objawów urazu oka można zaliczyć:

  • Zasinienie (podbite oko)
  • Rany powieki
  • Zaczerwienienie oczu
  • Obrzęk
  • Krwawienie do przestrzeni między rogówką a tęczówką, czyli powstanie krwiaka w komorze przedniej
  • Odwarstwienie siatkówki
  • Niewyraźne lub przymglone widzenie
  • Podwójne widzenie

Postępowanie w przypadku urazu oka

W niegroźnych urazach oka, takich jak oko podbite w czasie uprawiania sportów, warto przyłożyć na miejsce urazu zimny okład, który może zmniejszyć obrzęk i umożliwić szybsze gojenie się uszkodzeń. Jednak nawet gdy uraz wydaje się niegroźny, zawsze w przypadku obrażeń oka należy skonsultować się z lekarzem.

Najlepszym sposobem uniknięcia urazu oka jest profilaktyczne noszenie okularów ochronnych podczas wykonywania czynności mogących wiązać się z ryzykiem obrażeń, takich jak naprawy domowe, prace w ogrodzie, sprzątanie, gotowanie i uprawianie sportów. W większości przypadków osoby, które doznały obrażeń, przyznają, że nie chroniły odpowiednio oczu – co dowodzi, że właściwe środki ostrożności mogą zapobiegać urazom narządu wzroku.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc