Zapalenie błony naczyniowej

Błona naczyniowa (jagodówka) jest to unaczyniona włóknista warstwa chroniąca oko. Ma decydujące znaczenie dla procesów odżywiania i wymiany gazowej. Składa się z trzech części: tęczówki, ciała rzęskowego i naczyniówki. Zapaleniem błony naczyniowej nazywany jest stan zapalny którejkolwiek z jej części.

Wyróżnia się trzy rodzaje zapalenia błony naczyniowej. Każdy z nich odnosi się do innej części błony naczyniowej.

Rodzaje zapalenia błony naczyniowej

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej – postać występująca najczęściej (odpowiada za 40-70% przypadków), w której stan zapalny obejmuje tęczówkę i strukturę przyległą – ciało rzęskowe. Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej czasami nazywane jest zapaleniem tęczówki, ponieważ to zwykle w tej części błony naczyniowej rozwija się stan zapalny.

Zapalenie części pośredniej błony naczyniowej – inna postać zapalenia błony naczyniowej dotycząca obszaru znajdującego się tuż za ciałem rzęskowym (pars plana, część płaska ciała rzęskowego), a także najbardziej wysuniętego do przodu krańca siatkówki. Jest to najrzadziej spotykana postać zapalenia błony naczyniowej.

Zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej – rzadka postać choroby dotycząca tylnej części gałki ocznej, naczyniówki, która może obejmować również siatkówkę i(lub) nerw wzrokowy. Tę postać najtrudniej się leczy. Często towarzyszy jej postępująca utrata wzroku.

Jaka jest przyczyna zapalenia błony naczyniowej?

W większości przypadków nie stwierdza się żadnej wyraźnej przyczyny leżącej u podłoża zapalenia błony naczyniowej. Jest to stan towarzyszący wielu różnym chorobom i zespołom chorobowym. Może także stanowić naturalną reakcję organizmu na zakażenie.

Mniej więcej w połowie przypadków zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej nie udaje się znaleźć związku z innymi schorzeniami. W tych przypadkach stan zapalny może być następstwem urazu oka.

Objawy zapalenia błony naczyniowej

Zapalenie błony naczyniowej może zacząć się nagle bólem i zaczerwienieniem oka albo może rozwijać się powoli wywołując lekki ból lub zaczerwienienie, ale powodując stopniowe pogorszenie ostrości widzenia. Do objawów zapalenia błony naczyniowej można zaliczyć:

  • Wrażliwość na światło
  • Niewyraźne widzenie
  • Ból oka
  • Zaczerwienienie oka
  • Obecność mętów w ciele szklistym

Leczenie zapalenia błony naczyniowej

Odpowiedź na leczenie jest zwykle dobra, jeśli terapię rozpocznie się szybko. Często w leczeniu zapalenia błony naczyniowej stosuje się:

  • Krople do oczu przepisane przez lekarza w skojarzeniu z lekami przeciwzapalnymi. Krople do oczu mogą słabo przenikać do tylnej części gałki ocznej, zatem ta metoda leczenia nie jest stosowana w zapaleniu tylnego odcinka błony naczyniowej.
  • Iniekcje (zastrzyki) okołogałkowe ze steroidów – ta metoda leczenia może być nieprzyjemna, ale stosuje się ją z dobrym rezultatem w ostrych przypadkach zapalenia błony naczyniowej.
  • Steroidy, inne leki immunosupresyjne lub antymetabolity podawane ogólnoustrojowo lub doustnie. Dawka niezbędna do zapewnienia właściwej penetracji leku w tkankach i leczenia zapalenia błony naczyniowej często może wiązać się z występowaniem działań niepożądanych w innych częściach organizmu (zespół Cushinga, uszkodzenie nerek, wątroby i szpiku kostnego).

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc