Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) wiąże się ze zmianami fizykalnymi obejmującymi zlokalizowaną w centralnej części siatkówki strukturę zwaną plamką żółtą. Plamka żółta to struktura oka odpowiadająca za najostrzejsze widzenie, z której korzystamy podczas czytania, prowadzenia samochodu i wykonywanie innych czynności wymagających precyzyjnego, ostrego widzenia lub patrzenia wprost.

Rozróżnia się dwie postacie AMD:

Postać sucha zwyrodnienia plamki: charakteryzuje się obecnością drobnych, żółtych złogów zwanych druzami, gromadzących się pod siatkówką w okolicy plamki. Złogi te zakłócają funkcję komórek wzrokowych, prowadząc do ich powolnego zniszczenia. Zmniejszenie obszaru prawidłowo działającej plamki wiąże się ze stopniową utratą widzenia centralnego w miarę upływu czasu. Chociaż nie są obecnie dostępne żadne metody leczenia pozwalające odwrócić efekty suchego AMD, badania wykazały, że witaminy, minerały i przeciwutleniacze mogą spowolnić jego postęp. Jest to najczęstsza postać AMD, występująca u około 90% osób dotkniętych tą przypadłością.

Postać mokra (wysiękowa) zwyrodnienia plamki: w okolicy plamki zaczynają rozwijać się nowe, słabe naczynia krwionośne, co powoduje mikrokrwawienia i w końcowej fazie choroby powstawanie blizn. Wskutek tego szybko dochodzi do uszkodzenia plamki i utraty widzenia centralnego. Chociaż ta postać AMD występuje zaledwie u 10% osób dotkniętych chorobą, jest przyczyną 90% przypadków poważnego osłabienia widzenia związanego z AMD. To dlatego coroczne badanie dna oka w kierunku AMD są tak ważne dla osób po 50 roku życia, umożliwiają wczesne rozpoznanie objawów choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Czynniki ryzyka rozwoju AMD

Przyczyny AMD nie są jasne, wydaje się jednak, że pewne znaczenie mają wiek, tryb życia oraz sposób odżywiania. Do pojawienia się tej choroby mogą przyczyniać się takie czynniki, jak:

  • Wiek
  • Palenie tytoniu
  • Dieta
  • Otyłość
  • Ekspozycja na słońce
  • Wysokie ciśnienie krwi

Objawy AMD

AMD we wczesnych stadiach rozwoju w dużej mierze przebiega w sposób niezauważony i można je wykryć jedynie podczas badania dna oka przy rozszerzonej źrenicy, które może ujawnić obecność druz. Jednak w miarę postępowania choroby druzy zakłócają zdolność komórek wzrokowych do transportu niezbędnych substancji odżywczych do plamki, co prowadzi do wystąpienia widocznych objawów, takich jak:

  • Niewyraźne widzenie, trudności w rozpoznawaniu twarzy, w czytaniu lub wykonywaniu jakiejkolwiek innej czynności wymagającej precyzyjnego widzenia
  • Obecność ciemnych plam, „ślepych stref” czy „pustych przestrzeni” w centrum pola widzenia
  • Zniekształcenie obrazu, linie proste wydają się faliste lub zagięte,
  • Potrzeba zwiększenia intensywności oświetlenia, słabsze rozpoznawanie barw, nadwrażliwość na światło, osłabione widzenie w nocy.

Leczenie AMD

Ponieważ widzenie obwodowe nie jest zakłócone, wiele osób z suchą postacią AMD nadal prowadzi normalne życie, korzystając z pomocy optycznych, takich jak lupy czy szkła powiększające.

Należy pamiętać o regularnych badaniach oczu. Palenie papierosów zwiększa 3- krotnie ryzyko wystąpienia AMD. U palaczy rozwinie się ono prawdopodobnie 10 lat wcześniej niżu osób niepalących. Zadbać także należy o prawidłową dietę bogatą w kwasy tłuszczowe Omega 3 oraz luteinę. Może ona pomóc spowolnić postęp AMD. Należy chronić wzrok przed ostrym światłem słonecznym.

Leczenie mokrej postaci AMD polega na zamykaniu nieszczelnych naczyń krwionośnych przez podawanie leków do ciała szklistego poprzez wstrzyknięcia i (lub) przy użyciu lasera. Są to zazwyczaj krótkotrwałe i bezbolesne zabiegi wykonywane w warunkach ambulatoryjnych, dzięki którym udaje się zahamować tempo postępowania zmian zwyrodnieniowych, a czasami nawet je odwrócić. Jednak w miejscu przyłożenia promienia laserowego pozostaje niewielka, trwała ciemna plama.

Zdarza się, że najpierw rozwija się suche AMD, które później przechodzi w cięższą postać wysiękowego AMD, choć nie jest to regułą.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc