Stożek rogówki

Stożek rogówki wiąże się z nieregularnym kształtem rogówki uniemożliwiającym prawidłowe skupienie promieni światła na siatkówce. Rogówka, która zwykle jest kulista, staje się cienka i przybiera stożkowaty kształt, czego następstwem jest niewyraźne widzenie i nadwrażliwość na jasne światło.

Jaka jest przyczyna stożka rogówki?

Przyczyna stożka rogówki nie jest znana. Specjaliści podejrzewają, że choroba ta rozwija się z powodu wcześniejszych schorzeń ogólnych, czynników dziedzicznych, alergii lub tarcia oczu. Jest to choroba postępująca powoli i stopniowo - zazwyczaj rozpoczyna się w wieku od kilkunastu do dwudziestu kilku lat i rozwija się przez kilka lat.

Objawy stożka rogówki

We wczesnych stadiach rozwoju stożka rogówki widzenie jest tylko nieznacznie niewyraźne i zwiększa się wrażliwość na jasne światło. W miarę postępowania choroby (w okresie od 10 do 20 lat) widzenie może stawać się coraz bardziej zniekształcone.

Specjalista może stwierdzić stożek rogówki podczas badania w lampie szczelinowej lub na podstawie oceny powierzchni rogówki metodą topografii rogówki. Objawy stożka rogówki to:

  • Zniekształcenie obrazu widzianego z każdej odległości
  • Obrazy „duchy” – widzenie kilku obrazów przy patrzeniu na pojedynczy obiekt
  • Słabe widzenie w nocy
  • Wrażliwość na światło
  • Przeciążenie oczu
  • Zauważalne pogorszenie widzenia w jednym oku
  • Podwójne widzenie (dwojenie) przy patrzeniu jednym okiem

Leczenie stożka rogówki

We wczesnych stadiach rozwoju stożek rogówki to w gruncie rzeczy niewielkiego stopnia astygmatyzm, może być więc leczony w podobny sposób:

  • W większości przypadków stożka rogówki soczewki kontaktowe lub okulary są skuteczne. Pozwalają zogniskować i skorygować zniekształcenie obrazu.
  • Soczewki gazoprzepuszczalne: u pacjentów, u których wada postępuje, soczewki gazoprzepuszczalne wyrównują zniekształcenia rogówki, przykrywając je lub maskując dzięki gładkiej zewnętrznej powierzchni soczewki.

Chirurgia: w niewielkim odsetku przypadków, w których wady nie można skorygować soczewkami kontaktowymi, dostępne jest operacyjne wyrównanie nieregularnego kształtu rogówki. Jednak w tym przypadku chirurgia laserowa nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na duże prawdopodobieństwo dodatkowego uszkodzenia rogówki.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc