Obrażenia oka

Niełatwo jest ocenić zakres i powagę obrażenia oka, dlatego zawsze należy niezwłocznie zasięgnąć fachowej pomocy medycznej.To najlepszy sposób ochrony wzroku.

Chemiczne oparzenia oka
Do chemicznego oparzenia oka może dojść w przypadku kontaktu oka z substancjami chemicznymi w postaci stałej, płynnej lub gazowej (opary).

Uraz oka
Uraz oka jest to uszkodzenie spowodowane bezpośrednim uderzeniem gałki ocznej. Uraz może obejmować nie tylko oko, lecz także jego okolicę, w tym przyległe tkanki i struktury kostne.

Ciała obce / Czynniki drażniące oko
Ciałem obcym w oku może być drobina kurzu, ziarnko piasku lub coś większego i poważniejszego.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc