Porady dotyczące użytkowania miękkich soczewek kontaktowych

Aby cieszyć się wyraźnym, ostrym widzeniem, zdrowiem oczu i optymalnym komfortem, weź pod uwagę wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji soczewek.

Wskazówki te mają Ci służyć pomocą, tym niemniej zawsze przestrzegaj zaleceń swojego specjalisty.

O czym pamiętać

 • Zanim dotkniesz soczewek, zawsze umyj ręce łagodnym mydłem i wytrzyj je ręcznikiem, który nie pozostawia żadnych drobin.
 • Za każdym razem, kiedy zdejmiesz soczewki, oczyść je, wypłucz i zdezynfekuj. Przestrzegaj zaleceń przekazanych przez specjalistę.
 • Żeby nie pomylić lewej soczewki z prawą, zawsze zaczynaj od tej samej soczewki.
 • Po użyciu płynu do pielęgnacji soczewek, zawsze zamykaj butelkę.
 • Codziennie czyść pojemnik na soczewki i pozostawiaj go do wyschnięcia. Co miesiąc wymieniaj pojemnik na soczewki.
 • Płyn do pielęgnacji soczewek zużyj przed upływem daty ważności podanej na butelce. Jeśli okres przydatności już minął, wyrzuć butelkę z płynem.
 • Przed pływaniem zdejmuj soczewki kontaktowe, chyba że używasz okularów pływackich.
 • Zawsze staraj się mieć przy sobie krople nawilżające do oczu.
 • Zawsze noś przy sobie pojemnik na soczewki i wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek, żeby móc w razie potrzeby bezpiecznie przechować soczewki.
 • Zgłaszaj się regularnie na wizyty kontrolne do specjalisty zgodnie z jego zaleceniami.

Czego unikać

 • Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z mydłem, kosmetykami, emulsjami, kremami ani dezodorantami 
 • Nigdy nie dotykaj końcówki butelki z płynem wielofunkcyjnym żadnymi przedmiotami, także palcami ani soczewkami kontaktowymi.
 • Nigdy nie stosuj ponownie użytego wcześniej płynu do pielęgnacji soczewek.
 • Nigdy nie noś soczewek kontaktowych, gdy w otoczeniu znajdują się szkodliwe lub drażniące opary.
 • Nigdy nie noś soczewek dłużej niż jest to zalecane.
 • Nigdy z nikim nie wymieniaj się soczewkami kontaktowymi.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc