Słabowzroczność

Słabowzroczność to termin oznaczający ostrość widzenia 0,3 lub gorszą, której nie można w pełni skorygować okularami lub soczewkami kontaktowymi. Osoby słabowidzące dzieli się na dwie grupy: słabowzroczne umiarkowanie (ostrość wzroku ze szkłami korekcyjnymi od 0,3 do 0,05) lub słabowzroczne znacznie (ostrość wzroku z użyciem zwykłych pomocy optycznych nie jest lepsza niż 0,05)

Jaka jest przyczyna słabowzroczności?

Najczęstszą przyczyną słabowzroczności jest zwyrodnienie plamki żółtej – choroba części sensorycznej siatkówki. Przyczyny słabowzroczności mogą być jednak rozmaite, na przykład:

 • Wady wrodzone
 • Choroby dziedziczne
 • Urazy
 • Cukrzyca
 • Jaskra
 • Zaćma
 • Procesy starzenia

Objawy słabowzroczności

Podczas badania wzroku konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny występowania słabowzroczności. U osób słabowidzących mogą występować następujące objawy:

 • Utrata widzenia centralnego
 • Ślepota nocna
 • Utrata widzenia obwodowego
 • Niewyraźne widzenie
 • Przymglenie widzenia

Leczenie słabowzroczności

Słabowzroczności nie można w pełni skorygować. Dostępne są pomoce dostosowane do potrzeb osób słabowidzących, w tym urządzenia powiększające, pryzmaty do czytania, materiały drukowane dużą czcionką, zegarki z tarczą o dużym kontraście i generatory mowy.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc