Cukrzycowy obrzęk plamki

W plamce żółtej występuje największe zagęszczenie czopków, komórek nerwowych odpowiedzialnych za wrażliwość na światło. U pacjentów chorych na cukrzycę z upływem czasu istnieje ryzyko rozwoju cukrzycowego obrzęku plamki. Jeśli w plamce gromadzi się płyn, wtedy pogarsza się wrażliwość tych komórek na światło, a widzenie staje się niewyraźne. Jeśli choroba jest nieleczona, u 20-30% osób z obrzękiem plamki dochodzi do umiarkowanego pogorszenia widzenia.

Cukrzycowy obrzęk plamki stwierdza się u około 30% osób chorujących na cukrzycę od co najmniej 20 lat.

Jaka jest przyczyna cukrzycowego obrzęku plamki?

Cukrzycowy obrzęk plamki powstaje w przebiegu retinopatii cukrzycowej będącej powikłaniem cukrzycy, w którym dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce oka i przecieku składników osocza do otaczającej siatkówki. Powoduje to pogrubienie i zniekształcenie centralnej części siatkówki oraz rozciągnięcie neuronów, a co za tym idzie, początkowo odwracalną utratę widzenia centralnego. Wraz z upływem czasu komórki nerwowe obumierają, co powoduje nieodwracalną utratę widzenia.

Rozróżnia się dwa rodzaje cukrzycowego obrzęku plamki, które klasyfikuje się na podstawie sposobu przedostawania się płynu w okolicę plamki:

Ogniskowy cukrzycowy obrzęk plamki wiąże się z obecnością ogniskowych, drobnych nieprawidłowości naczyń krwionośnych, zwanych mikrowłośniakami.

Rozlany cukrzycowy obrzęk plamki powstaje w następstwie uogólnionego przecieku z poszerzonych włośniczek siatkówki (zarówno, z mikrowłośniaków jak i z małych tętniczek znajdujących się w tylnej części gałki ocznej).

Stopień ciężkości cukrzycowego obrzęku plamki zależy od kilku czynników:

 • Nasilenia retinopatii cukrzycowej
 • Długości trwania, typu i skuteczności leczenia 
 • Podwyższonego ciśnienia krwi
 • Retencji (zatrzymania) płynów
 • Hipoalbuminemii, czyli niskiego stężenia białek w płynach ustrojowych
 • Hiperlipidemii, czyli wysokiego stężenia lipidów we krwi

Objawy cukrzycowego obrzęku plamki

Osoby chorujące na cukrzycę powinny regularnie kontrolować wzrok. Należy powiadomić lekarza w przypadku zauważenia takich zaburzeń widzenia, jak:

 • Pogorszenie widzenia centralnego związanego z czytaniem i ostrym widzeniem 
 • Zniekształcenie obrazu i pogorszenie kontrastu
 • Dodatkowo mogą wystąpić: męty, światłowstręt, zaburzenia widzenia barwnego i mroczki

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki

Leczeniem pierwszego rzutu cukrzycowego obrzęku plamki jest laserowa fotokoagulacja siatkówki, której celem jest poprawa lub stabilizacja widzenia. Jest to najstarsza i jak dotąd najskuteczniejsza metoda leczenia. W przypadku braku odpowiedzi stosuje się iniekcje doszklistkowe lub inne metody chirurgiczne:

Istnieją dwa rodzaje zabiegów fotokoagulacji laserowej:

 • Laseroterapia w ogniskowym cukrzycowym obrzęku plamki: za pomocą promieni laserowych zamyka się nieszczelne naczynia krwionośne, uniemożliwiając w ten sposób przedostawanie się większej ilości płynu w okolicę plamki. Trzy miesiące po zabiegu należy ponownie skontrolować wzrok w celu oceny skuteczności terapii.
 • Laseroterapia w rozlanym cukrzycowym obrzęku plamki: laserowa fotokoagulacja rozsiana (typu „grid”) umożliwia zwężenie światła poszerzonych naczyń krwionośnych. Tak jak w laseroterapii obrzęku ogniskowego, trzy miesiące po zabiegu należy ponownie skontrolować wzrok i ocenić skuteczność terapii.

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc