Ciała obce / Czynniki drażniące oko

Ciałem obcym w oku może być drobina kurzu, ziarnko piasku lub cokolwiek innego, co dostało się do oka. W większości przypadków są to niewielkie obiekty, których nie zauważamy, a które po dostaniu się do oka okazują się niegroźne i łatwe do usunięcia. Jednak w przypadku głębszej penetracji tkanek oka, ciała obce mogą spowodować poważne następstwa.

Jakie są przyczyny obecności ciał obcych w oku?

W większości przypadków ciałami obcymi są niewidoczne cząsteczki obecne w powietrzu. Jednak ciało obce może znaleźć się w oku także wskutek wypadku lub gdy bez odpowiedniej ochrony oczu wykonujemy czynności, podczas których drobne fragmenty różnych materiałów unoszą się w powietrzu.

Objawy związane z obecnością ciała obcego

Ciało obce, na przykład rzęsę czujemy w oku bardzo wyraźnie. Jeśli ciała obcego nie widać lub trudno jest je usunąć, może dojść do podrażnienia i zaczerwienienia oka.

Postępowanie w przypadku obecności ciała obcego

Sposób postępowania w przypadku dostania się do oka ciała obcego zależy od rodzaju obiektu oraz głębokości penetracji tkanek oka.

Niewielkie obiekty, takie jak drobinki kurzu, ziarnka piasku czy rzęsy, można łatwo usunąć w domu. Najlepszą metodą jest przepłukanie gałki ocznej specjalnym roztworem do płukania oczu lub gdy jest niedostępny – wodą z kranu. Należy nie szczędzić wody, aby mieć pewność, że drobinka została całkowicie wypłukana z oka.

Jeśli nadal w oku czujemy obecności ciała obcego, spróbujmy je usunąć ręcznie. Zaleca się użycie w tym celu chusteczki higienicznej lub patyczka kosmetycznego i zachowanie dużej ostrożności, żeby nie uszkodzić powierzchni oka. Aby zabezpieczyć rogówkę, należy patrzeć w kierunku przeciwnym niż miejsce, w którym wyczuwane jest ciało obce (jeśli znajduje się pod powieką górną – trzeba patrzeć w dół i odwrotnie).

W przypadku większych obiektów czy ciał obcych, które mogły przedostać się do wnętrza gałki ocznej, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zgłosić się do specjalisty.

Uszkodzenia spowodowane przez ciała obce można leczyć stosując preparaty miejscowe. Czasami może być konieczne skorzystanie z pomocy doraźnej w celu ustalenia odpowiedniego leczenia, albo nawet zabieg operacyjny (w przypadku obiektów, które przedostały się do wnętrza gałki ocznej lub spowodowały jej pęknięcie).

Masz pytania?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc